1. Úvodní stránka
  2. Zajímavosti z kroniky

Zajímavosti z kroniky

 Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych se nejdříve představila, i když si myslím, že dnes už je to skoro zbytečné. Vaší obecní kronikářkou jsem už pár let, takže mě už asi většinou znáte.

Jmenuji se Mirka Jurkasová. Bydlím v Geršově naproti kapličce (čp. 4) a na Měřínsko jsem přišla za prací z Drahanské vrchoviny. Přivdala se k Jurkasům a na Vysočině našla nový domov, ve kterém jsme s Tomem vychovali dvě děti.

 Historie tohoto kraje je velmi pestrá a čím déle se jí věnuji, tím zajímavější témata v ní objevuji. S bádáním jsem začínala nejdříve (snad jako každý) od historie svého, poté manželova rodu, svůj zájem rozšířila na historii místa, kde bydlíme, pak blízkého okolí, širšího okolí... 

V Otíně, jak jsem zjistila, nebyla hóóódně dlouho obecní kronika vedena. Říkala jsem si (a nejen já), že je to velká škoda pro všechny zvídavé, kteří „chtějí vědět, jak se tenkrát v naší obci žilo“. A tak bylo na čase s tím něco udělat.

V roce 2020 jsem začala oficiálně psát obecní kroniku. Vedu ji elektronicky, přičemž je vždy po ukončení zápisu celého roku schválena zastupitelstvem, vytištěna, vyvázána a uložena na obecním úřadě. Tady do ní můžete, po domluvě, nahlédnout.

Současně s novými zápisy jsem začala také sepisovat zápisy retrospektivní, tedy zpětně dohledávat a zpracovávat historii obce – Geršova, Otína a Pohořílek.  Chtěla bych ji popsat co nejvěrněji až k prvnímu dílu naší současné obecní kronikyroku 2019. Myslím, že to není zbytečná práce uchovat alespoň touto formou vzpomínky na časy minulé i přítomné pro vás, vaše děti, vnuky, pravnuky...

 Když jsem začínala s prvními zápisy do obecní kroniky, plánovala jsem, že se s vámi, kteří budou mít o historii nebo přítomnost obce zájem, budu nad kronikou setkávat.  Chci se podělit o zajímavé příběhy, které jsem při práci na historii naší obce našla. Víte, snad každý dům, každý rod, má nějaké to své malé překvapení. A někdy je to překvapení i pro potomky, protože doma se o tom nemluvilo… V covidových letech nebylo možné tato setkání uskutečnit, a proto dala mi bývalá paní starostka, Iveta Nedomanská, možnost oslovit vás, alespoň tímto způsobem. Vyhradila mi místo tady, na obecním webu. Myslím, že nápad to byl skvělý, protože „Zajímavosti“ čtete. I se současným vedením obce jsem se domluvila na pokračování.

Loni jsme se přece jen začali spolu i potkávat na „Kávičce“ – sousedském povídání nad místní historií.  Také letos mám pro vás připravena zajímavá témata, ale současně vás chci touto formou znovu poprosit o spolupráci:

-         Možná máte připomínky nebo nějaká doplnění k jednotlivým zápisům tak, aby kronika podávala co nejvěrnější obraz o naší obci... Za každou připomínku jsem ráda – více hlav víc ví.

-         Mnozí máte určitě doma staré fotografie v rodinných albech... nebo si schováte na památku nějaké listiny, deníčky, plakátky, vstupenky z různých obecních akcí… prostě cokoli, co by pomohlo. Tu hodně vzdálenou historii obce lze celkem dohledat i popsat, ale jde mi hlavně o tu „historii nedávnou“ - 20. století. Zatím je tady ještě „spousta pamětníků“, kteří si pamatují, jak, co, kdy a kde ...  a mohou se podělit o své vzpomínky třeba z dětství…

Chci vás tedy všechny požádat, pokud máte čím do pamětí přispět, ozvěte se (kontakt je uveden na webu) a domluvíme se.

Současně zde musím poděkovat všem, kteří mi již zapůjčili fotografie, těm, kteří mi pomohli s identifikací osob či míst na nich, těm, kteří mi poskytli své vzpomínky a také třem místním spolkům, které mi zapůjčily k nahlédnutí svou kroniku – Dámský klub, Maminy a Mladí hasiči z Otína. A nesmím zapomenout poděkovat i všem, kteří mi pomáhají s realizací mých nápadů... a v neposlední řadě také obci za velkou podporu.

 

                                                                                               Vaše kronikářka Mirka Jurkasová

                                                                                                               leden 2023

 

jpgObrázek1.jpg