1. Úvodní stránka
  2. Úřední deska
  3. Hodnocení zdravotních rizik hexazinonu z pitné vody - vodovod Otín

Hodnocení zdravotních rizik hexazinonu z pitné vody - vodovod Otín

 V lednu roku 2019 jsme jako majitelé veřejného vodovodu Geršov žádali o zmírnění hygienického limitu na vodovodu Geršov. Zmírnění nám bylo poskytnuto na 3 roky. Bylo nám umožněno, aby naše vzorky mohly mít hodnotu do 0,3 μg/l namísto běžné hodnoty 0,1 μg/l. V lednu roku 2022 toto zmírnění vypršelo. Na vodojemu Geršov bylo koncem roku 2021 namontováno zařízení na úpravu vody na bázi aktivního uhlí. První měřený vzorek s filtračním zařízením v provozu byl z 4. 1. 2022. Bylo zjištěno, že hodnota hexazinonu ve vodě na vodojemu Geršov je menší než 0,025 μg/l. Tudíž vyhovuje daným stanovám. Voda bude nadále vzorkována častěji, aby se ukázalo, zda tento jev není pouze dočasný. 

V průběhu minulého roku se nám hexazinon začal objevovat také na vodojemu Otín. Zde se objevuje ve vrtu. Nechali jsme si vyhotovit hodnocení zdravotních rizik, viz. odkaz  pdfVodovod_Otín_-_hexazinon_-_2022.pdf a požádali jsme také o zmírnění hygienického limitu na 0,3 μg/l po dobu 3 let. Během této doby budeme pracovat na nápravném opatření, abychom jako v Geršově mohli mít vodu opět bez hexazinonu. O dalších postupech a naměřených hodnotách vás budeme průběžně informovat. Nynější stav se týká obyvatel Otína a Pohořílek.